Kỹ Năng HTC

Cách sử dụng điện thoại Android an toàn

 

Các nguy cơ về lỗ hổng bảo mật trên điện thoại Android ngày càng đáng báo động, bạn cần biết cách bảo vệ cho "dế" yêu của mình bằng nhiều chú ý khác nhau.

Đã có khoảng 10 triệu điện thoại Android [ … ]